Liternictwo

W większości litery wykonywane na tablicach nagrobków są piaskowane na miejscu w zakładach kamieniarskich. Późniejsze dokucie poszczególnych dopisków lub całych nekrologów jest o wiele trudniejsze i nie zawsze litery są takie same jak już te istniejące, ponieważ są one dokuwane ręcznie.

Nasz w pełni mobilny sprzęt umożliwia nam piaskowanie liter na cmentarzu bez żadnych obaw iż nowe litery będą się różnić od starych, sami dobieramy krój pisma. Jako nieliczni zajmujemy się piaskowaniem liter na cmentarzu, w swojej ofercie mamy również renowacje i malowanie liter.