Litery kłute

Wykonywane są tradycyjną ręczną metodą, którą można rozpoznać po charakterystycznym stożku. Jest to główna różnica pomiędzy literami piaskowanymi.